Okładka
Drukuj
Prawdziwy wizerunek Jezusa
Prawdziwy wizerunek Jezusa (objaśnienia na str. 181)

OD WYDAWNICTWA

Serdecznie dziękujemy wszystkim Szan. Czytelnikom, i Dobrodziejom, za nadsyłane w dalszym ciągu ofiary. Niech Niepokalana sowicie nagrodzić raczy, wszak to dla Jej czci i chwały.

Maszyna rotacyjna dla "Małego Dziennika już zmontowana, a gdy to czytać będziecie, już będzie pracować na dobre. Opóźnienie iv wydaniu dziennika powstało między innemi stąd, że fabryka, mimo umowy, nie nadesłała nam na czas motorów elektrycznych, jakich w kraju nie wyrabiają. - Prenumerata "Małego Dziennika,1 dla Czechosłowacji, -Węgier, Austrji i Gdańska wynosi 1 zł. miesięcznie, dla innych krajów pół doł. am.

Zdarza się, że goście z dalszych stron przyjeżdżają do nas w niedzielę lub święta na, Mszę św.; przybywają na godz. 11-tą, a u nas już po nabożeństwie. Ostatnia Msza św. u nas rozpoczyna się o godz. 9. 15.

Administracja prosi, by nadsyłający korespondencje podawali na kopercie adres nadawczy. Ułatwia to pracę i pozwala na szybsze jej załatwienie. Jeśli ktoś z jakichś względów nie może tego uczynić, prosimy zaznaczyć na odwrotnej stronic koperty województwo i pocztę, na której dostaje "Rycerza".

Jeśli, ktoś z Szan. Czytelników zamówił album Niepokalanowa w r. ubiegłym, a potem zmienił miejsce zamieszkania, prosimy łaskawie o podanie nowego adresu, a my wysyłkę uskutecznimy. Ze względu na wielkie koszta, album wysyłamy tylko po wpłaceniu należytości 1.50 zł.

Jak zwykle w miesiącu czerwcu załączamy do "Rycerza" przekazy rozrachunkowe celem umożliwienia Szan. Czytelnikom przesłania prenumeraty za pisma lub złożenia ofiary.

Za wszystko Niepokalanej cześć!


Czy już prenumerujesz

"Mały Dziennik"
katolickie, ilustrowane, najtańsze w Polsce pismo codzienne?
Objętość 8 stron (w niedzielę 16 str.).
Prenumerata miesięcznie tylko 1 zł.

Adres: NIEPOKAUNÓW, p. Teresin k. Soch. Wr.
Numery okazowe wysyłamy bezpłatnie!


Odpowiedzi Redakcji

CZYT. ze LWOWA: Może Pani należeć do Sodalicji. CZYT. z CZĘSTOCHOWY: Trzeba się wyspowiadać szczerze, a Kapłan powie co robić. Niepokalana dopomoże. M. Z., WIELICZKA: Jest to kradzież i grzech. Następstwa tego nieraz są b. smutne. Kradzież jajka jest grzechem powszednim. 3) Grzechu niema, byle nie dręczyć. Ludzie mają nieraz błędne pojęcie o grzechu z powodu nieznajomości katechizmu, R. O. W - t.: 1) Grzechu ciężkiego prawdopodobnie nie było, należałoby jednak krzywdę nagrodzić. 2) Wartoby odprawić spowiedź z całego życia, bo ta obawa dowodzi, że było to uważane za grzech. 3) Grzechu nie było z powodu nieświadomości. "AA": Spowiedź ważna. CZYT. "RYCERZA": 1) Przy spowiedzi należy się wyrażać jasno i szczerze, jak kto umie. Żaden wzgląd od tego uwolnić nie może. 2) Przezwiska zwykle są grzechem powszednim przeciw miłości bliźniego. 3) Niemożność spełnienia ślubu wymawia tymczasowo od spełnienia go. Dla spokoju sumienia lepiej poprosić o zamianę lub zwolnienie. S. S. T., KRYNKI: W tym i II-gim wypadku - można. 3) dobrze było z tym postem w W. Piątek. T. J., ŚWIERCZÓW; E. Ł. TRYŃCZA: Wiersze słabe. CZYT., OSTRZESZÓW: Matka Najśw. w daleko trudniejszych rzeczach pomagała. Więc Jej tę sprawę polecić z ufnością i robić, co sumienie wskaże, Nie znając dokładnie sprawy ani ludzi, nie możemy radzić. JÓZEFA S., ŁAGOWO: Przedewszystkiem trzeba słuchać spowiednika i jego o radę pytać. Myśli próżne są zwykle grzechem powszednim. 33-letniej osobie już trudno wstąpić do zakonu. Kościół św. nie uczy, iż kapłan przy pierwszej Mszy św. wybawi jedną duszę z czyśćca. Może to się zdarzyć, ale nie musi. Pan Bój zawsze wysłuchuje, ale, mimo to, wykonuje wolę Swoją, a nie naszą. Trzeba się poddać te; świętej Woli i ufać. P. H. K.: Jeśli się skłamie przy spowiedzi w rzeczy ważnej, spowiedź jest nieważna i świętokradzka. Więc trzeba powtórzyć jeszcze raz wszystkie grzechy. Resztę zapytał spowiednika. CZYT. "R. N.": Jeśli dawne spowiedzie były nieważne, na spowiedzi generalne; należy podać i liczbę grzechów ciężkich, przynajmniej w przybliżeniu, tj. ile razy na miesiąc lub tydzień i przez ile miesięcy czy lat grzech ten się popełniało. K. J. KSIĄŻ W.: Godna, "GRZESZNICA M.": Spowiedź nieważna, trzeba ją dokładnie nanowo odprawić. "21-BYD.": Pierwsza nieważna. Od generalnej dobre, bo to nie było dobrowolne, a więc i grzechu nie było. CZYT. SOSNOWIEC: Pewnie, że taka modlitwa nie przynosi chwały P. Bogu. PAWEŁ N., MILEWICZE: Może umieścimy w "Rycerzu". J. S. B. 33 ŁÓDŹ: Trzeba koniecznie zacząć się modlić do Matki Najśw., iść do spowiedzi (można jechać do Łagiewnik), a wszystko będzie znów dobrze. Ufać, P. Jezus przebaczy.