Okładka
Drukuj
Matka Boża Bolesna
O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, obaczcie i przypatrzcie się, czyli jest boleść większa jako boleść moja!

Odpowiedzi redakcji

CZYTELN. Z WARSZAWY: Wszystko to, o co pan pyta, są grzechy ciężkie i okropna krzywda wyrządzona żonie. W trudnościach relig. odpowiadamy na pytania, mogące zainteresować czytelników. Pańskie trudności nie są religijne i najwyżej listownie możemy na nie odpowiedzieć. CZYTELN. Z MARKOWA: O cud można się modlić, ale i tu trzeba poddać się Woli Boga, jako sprawiedliwego, miłosiernego, i najmędrszego Stwórcy i Ojca. STAŁEMU CZYTELN. ZE LWOWA: Można modlić się i leżąc w łóżku, choć rano lepiej byłoby wstać, a potem się modlić. DLA MARJI Z WILNA: Jako mężatka, nie może pani wstąpić do zakonu. Zabrania tego prawo kościelne. O wyjaśnienie bliższe tych spraw można poprosić kapłana (np. przy spowiedzi). M. TRZCIŃSKA, MAŁA WIEŚ, P. GRÓJEC: Można. O tem pisaliśmy już w czerwcowym numerze "Rycerza", na str. 180. LWOWIANIN: 1) Są to smutne wyjątki, ale nie można tego uogólniać. 2) Księża klasztorni nie mają prawa spełniać takich czynności jak pogrzeby, chrzty, śluby. Jest to prawo i przywilej duchowieństwa parafjalnego.