Okładka
Drukuj
Ukoronowanie NMP

OD WYDAWNICTWA

Administracja prosi, by przy zamawianiu Mszy św. listownie; nie powtarzać zamówienia na wysyłanym równocześnie czeku, czy przekazie. Wystarczy na przekazie zamieścić krótką wzmiankę: list w drodze. Gdy zaś zamawia się Mszę św. tylko przekazem, względnie czekiem, należy wtedy dokładnie określić intencję, lub termin, (jeśli chodzi o Mszę św. terminową). Zaznaczamy, że zamówienia na Msze św. terminowe należy wysyłać na 2-3 tygodnie przed określonym terminem. Ułatwia to nam znacznie załatwianie licznie napływającej korespondencji.

Przy zmianie adresu prosimy zawsze podawać, poprzedni adres; na który przychodziło pismo, jest to koniecznem do uskutecznienia poprawki w adresie.

Odpowiedzi redakcji

Chcąc otrzymać odpowiedź na pytanie, trzeba je nadesłać 6 tygodni przed ukazaniem się numeru. Najlepiej załączyć znaczki na odpowiedź listowną i podać adres. W sprawach sumienia zwracać się do spowiednika.

N. N. TARNÓW: Każdy człowiek, a więc także ksiądz i zakonnik, o ile źle żyje a nie nawróci się, będzie potępiony. N. N. RADOM: Gdy się ma wątpliwość, czy coś jest grzechem lub nie, należy się zapytać o to spowiednika, by mieć zawsze pewne sumienie. MARJA B. ZBĄSZYŃ: Należy w każdą niedzielę i święto wysłuchać Mszy św. i to pod grzechem ciężkim, o ile niema ważnej przeszkody. Przeszkoda, którą Pani podała, jest niewystarczająca. Jak Polacy zagranicą pragną mieć nabożeństwa z polskim śpiewem, tak samo Niemcy u nas. Nie można im tego mieć za złe, ani ks. proboszczowi, że na to pozwala. STAŁY CZYTELNIK TRZECIEWNICA: W tyra wypadku nie było kłamstwa. Komunja św. była godna. Zresztą grzech powszedni nie czyni Komunji św. świętokradzką czyli niegodną. ZETKA. Jeśli dawne spowiedzie były ważne podanie liczby grzechów ciężkich przy spowiedzi generalnej nie jest konieczne. Można jednak podać w przybliżeniu, pozatem proszę się zastosować do wskazówek spowiednika. CZYTELNIK Z BIELCZY. Proszę być spokojnym. Widocznie Pan nie słyszał pukania, o co w ciżbie łatwo. NOWY SĄCZ DIEC. TARN.: Pan Jezus odpuszcza wszystkie, choćby najcięższe grzechy, jeśli się człowiek szczerze wyspowiada i za nie pokutuje. Proszę więc ufać w Jego miłosierdzie, On już wszystko przebaczył. J. A. H. BRZEŻANY: Podajemy parę adresów zakonów żeńskich, trudniących się wychowywaniem młodzieży: SS. Klaryski, Kraków klasztor św. Andrzeja, 2) Stary Sącz: Małopolska; 3) SS. Norbertanki, Kraków Zwierzyniec; 4) SS. Wizytki Kraków ul. Krowoderska 16; 5) SS. Urszulanki, Kraków Starowiślna. S.S. OBORNIKI: święci byli ludźmi normalnymi, podobnymi nam. Odznaczali się gorącą miłością Boga i ta miłość doprowadziła ich do świętości. Kościół katolicki nigdy nie potępiał zabaw godziwych, gdyż rozrywka i wytchnienie po pracy jest potrzebne. Zabrania tylko zabaw grzesznych: pijatyk i tańców nieprzyzwoitych, słowem zabaw, które albo same w sobie już są grzeszne albo prowadzą do grzechu. Zabraniać młodzieży zabaw godziwych jest niedobrze, bo wtedy łatwiej ulegną pokusom do zabaw złych, grzesznych.