Okładka
Drukuj

Od wydawnictwa

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim Szan. Czytelnikom, którzy na naszą prośbę nadesłali zbyteczne egzemplarze "Rycerza". Nie wszyscy jednak nas zrozumieli; niektórzy przysłali numery po roku 1930. Nam chodziło jedynie o egzemplarze z lat: od 1922 do 1930.

Jeżeli ktoś z Polski czy z zagranicy przesyła ofiary na prenumeratę i na odwrotnej stronie czeku lub przekazu nadmienia cel przeznaczenia pieniędzy, zbytecznie przyklejać znaczek pocztowy. Opłata obowiązuje tylko wtedy, gdy pisze się dłuższą, korespondencję w innej sprawie.

Znaczna liczba Czytelników skarży się, iż doręczyciele pocztowi (listonosze) pobierają od nich opłatę za doręczenie im "Rycerza". W tej sprawie zwróciliśmy się do Ministerstwa Poczt i Telegrafów, które wyjaśniło nam, "iż przepisami pocztowemi nie jest przewidziane pobieranie przez pocztowych doręczycieli opłat za doręczanie czasopism". Jeżeli więc zdarzy się, że funkcjonarjusz pocztowy będzie żądał od kogoś opłaty za doręczanie "Rycerza", "Rycerzyka" lub kalendarza, prosimy nas o tem powiadomić, a my tę sprawę odpowiednio załatwimy!

Administracja i Redakcja prosi, by nadsyłający korespondencje podawali swój adres. Z braku miejsca nie można, dać wyczerpującej odpowiedzi w "Rycerzu". A przez to czasami sprawa, wymagająca dłuższego wyjaśnienia, zostaje załatwiona w kilku słowach; a na podobne zapytania można odpowiedzieć dobrze i jasno jedynie listownie.

Za wszystko niech będzie cześć Niepokalanej!

Odpowiedzi redakcji

Słotwina, "Proszący o radę". List. W.P, dużo nam mówi. Widać, że łaska Boża działa, ale znajduje jakąś przeszkodę, o której narazie Pan nie wspomina. Tak, opuszczenie spowiedzi i Komunji wielkanocnej to dwa grzechy ciężkie. Czemuż zwlekać, czemu się męczyć i cierpieć, zamiast usunąć przeszkodę i pojednać się z P. Jezusem? Będziemy się modlić do Niepokalanej. Czyby nie było daleko lepiej sprawę załatwić wprost listownie? Sądzimy, że tak.

11 Z. Gam. Na takie kłopoty trudno nam tu odpowiadać. Najlepiej zwrócić się z temi trudnościami i niepokojami do spowiednika z prośbą o radę. A przytem modlić się, mimo trudności, choćby najcięższych. Marja pomoże.

N. N. Czersk. Owszem, zdarzają się podobne wypadki. Pomodlić się trzeba za takich ludzi. A może oni to z nieświadomości robią? Trzeba być wyrozumiałym na słabości ludzkie.

Czytelnik z Dydni. Lepiej na owego człowieka nie zważać. Istdfnie, są to legendy, święto Zwiastowania Matki Boskiej jest zwykle 25 marca; jeżeli zaś przy-! pada w Wielkim Tygodniu zostaje przeniesione. O świętach zniesionych napiszemy kiedyś w trudnościach religijnych. Pism "badaczy" czytać nie wolno; pełne są" fałszywych tekstów. Kto czyta - grzeszy. Ostatnia sprawa wymaga dłuższego wyjaśnienia. Prosimy o adres.

Czyt. z Ozorkowa. Jeżeli Pani się wyspowiadała, może być spokojną. Lepiej ślubu nie składać, niż potem go łamać, bo niedotrzymanie ślubu jest grzechem ciężkim. Przed uczynieniem ślubu trzeba poradzić się spowiednika. O ile Pani nie może dochować ślubu, radzimy uczynić przyrzeczenie.