Okładka
Drukuj

0D WYDAWNICTWA.

Nieraz się zdarza, że do jednej rodziny przychodzi dwa lub więcej egzemplarzy "Rycerza", t. j. jedno nazwisko a tylko różne imiona. Numery te podwójne marnują się bezużytecznie zamiast spełniać swoją misję. Prosimy przeto tych wszystkich, którzy otrzymuję egzemplarze nadliczbowe, aby zechcieli napisać na kartce adres dobry, pod którym ma być "Rycerz" wysyłany i adres, który należy wykreślić.

Przy zmianie adresu prosimy również podawać oba adresy: dawny i nowy, pod który obecnie należy kierować wysyłkę "Rycerza". Inaczej usunięcie starego adresu w administracji jest niemożliwe, a przez to marnują, się wysyłane niepotrzebnie numery.


Maryja
Pieśnią wesela witamy, o Maryjo, miesiąc Twój!
My Ci z serca cześć składamy, Ty na otwórz łaski zdrój.
E tym miesiącu ziemia cała życiem, wonią wdziękiem lśni,
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, gdy majowe płyną dni.