Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Ledwieśmy naprawili duży motor, aliści nowy krzyż spadł na nas z łoskotem. Bo oto w sobotę 27 lutego o 7-ej wieczorem, spłonęła nam stara elektrownia. Zapalone sadze w kominie motoru wybuchły do wewnątrz, powodując pożar. Obfitość smarów i ropy służącej do popędu dwu motorów udaremniły wysiłki przybyłej natychmiast naszej straży ogniowej. Dopiero po przeszło godzinnych wysiłkach braci i kilku sąsiednich straży ogniowych udało się opanować straszny żywioł. Zniszczeniu uległy dwa motory mniejsze (Diesel i Windyga) i szereg narzędzi monterskich oraz znacznie budynek. Szkody wynoszą kilka tysięcy złotych. I ten jednak krzyż przyjmujemy z kornetu poddaniem się Woli Bożej, powtarzając z Jobem: Bóg dał, Bóg wziął; niech będzie zawsze błogosławione Imię Jego. Bóg, Który wie najlepiej, czem kogo obdarzyć: krzyżem czy radością, i nas - wierzymy mocno - z tego utrapienia podźwignie. Niech we wszystkiem dzieje się Najświętsza Wola Jego!

Redakcja prosi uprzejmie pragnących zasilać tekę redakcyjną, by artykuły swe nadsyłać zechcieli na 6 tygodni przed ukazaniem się numeru (np. na czerwiec do 20 kwietnia). Z nadesłanych później już skorzystać nie możemy na miesiąc, na który były przeznaczone. Rzeczy przeznaczone do druku nadsyłać pod adresem: Redakcja "Rycerza Niepokalanej" Niepokalanów, p. Teresin Soch. (Wr.)

Za wszystkie przeoczenia, niedokładności w wysyłce, a zwłaszcza za tylokrotne i tak znaczne opóźnienia serdecznie przepraszamy. Mamy nadzieję, że takich opóźnień już w przyszłości uda nam się uniknąć.

Uwagę młodzieńców, pragnących wstąpić do zakonu naszego i udać się na misje między niewiernych, zwracamy na ogłoszenie na str. 116 tego numeru.

ZA WSZYSTKO NIEPOKALANEJ CZEŚĆ I CHWAŁA!

UŁOMKI Z ŻYCIA
O. WENANTEGO KATARZYŃCA
franciszkanina, zmarłego w opinji świętości (31/III-1921 r.),

WYDANE W UB. ROKU SPOTKAŁY SIĘ Z SERDECZNEM PRZYJĘCIEM NASZYCH CZYTELNIKÓW I ŻYCZLIWĄ OCENĄ PRASY KATOLICKIEJ

żywot ten nadal nabywać można w naszem wydawnictwie i w klasztorach OO. Franciszkanów,- Cena 1 złoty.

NADAJE SIĘ NA PODARUNEK DLA UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY, A I STARSZY PRZECZYTA GO ZE ZBUDOWANIEM I KORZYŚCIĄ

POSTAĆ ŚWIĄTOBLIWEGO KAPŁANA - ZAKONNIKA, NASZKICOWANA Z WDZIĘKIEM STYLEM PROSTYM, POCIĄGA I PORYWA.

Może Bóg pozwoli, że go ujrzymy na ołtarzach naszych. Módlmy się o to.

Zamów więc ten życiorys świątobliwego Rodaka i przeczytaj!


Niewiasty i anioł w pustym grobie
Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego: - Wstał, niemasz Go tu.