Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa.

Zapowiedziany życiorys O. Wenantego Katarzyńca jaz wyszedł z pod tłoczni drukarskiej i można go zamawiać w wydawnictwie naszem i w klasztorach OO. Franciszkanów. Czytelnik znajdzie w nim wiele budującej treści, nie przeciążonej jednak wcale suchemi wywodami, bowiem styl autora, śp. O. Alfonsa, odznaczał się naturalną lekkością i barwnością, które sprawiają, iż cały żywot czyta się jednym tchem. Tekst zdobią, prócz podobizny O. Wenantego, różne zdjęcia fotograf., dokonane na miejscach, mających styczność z ważniejszemi chwilami jego życia. - Cena wraz z przesyłką 1 zł.

Przy zamawianiu prosimy o podanie dokładnego adresu i wyraźne pismo, ę samą prośbę skierowujemy i do zamawiających Rycerza".

Redakcja "Rycerza Niepok. prosi szanownych autorów, którzy przysyłają do Niepokalanowa artykuły lub wiersze, by raczyli zostawić jej zupełną swobodę w wykorzystywaniu nadesłanego materjału. Nie wszystko nadaje się do druku, nie wszystko też, nadające się nawet, odrazu może się zmieścić, więc zostaje na później.

Wszystkim, nadsyłającym ofiary na maszynę drukarską, niech Niepokalana najhojniej nagrodzić raczy!


P. T. Członkom "Milicji Niepokalanej" oraz wszystkim Szanownym Czytelnikom i Przyjaciołom , "Rycerza Niepokalanej" najserdeczniejsze życzenia prawdziwej duchowej radości z chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa

składa

Wydawnictwo


Pan Jezus ukazuje się Marii Magdalenie, płaczącej nad grobem
Pan Jezus ukazuje się Marii Magdalenie, płaczącej nad grobem.