Okładka
Drukuj

Od wydawnictwa

Za zyskiwanie nowych czytelników "Rycerzowi" - za dołączane ofiary z okazji przedpłaty za książki do bibljoteki redukcyjnej w Niepokalanowie - i za wszelką życzliwość - : niech Niepokalana jak najhojniej zapłacić raczy. Codziennie w kapliczce naszej modlimy się o to!

Odpisujemy mało, bo po kilkaset listów napływa dziennie. Odpowiedzią naszą: "Rycerz". Pieniądze, przesyłane przez P. K. O. na nasz numer 150,283 - nie giną. Ubogim, co płacić nie mogą - posyłamy pismo darmo jeśli sami o to proszą.

WYD

Święta Rodzina