Okładka
Drukuj

Od wydawnictwa

Nakład "Rycerza Niepokalanej" dotarł szczęśliwie do 100,000 egzemplarzy - tak to Niepokalana, mimo nieudolności naszej, dźwiga Swego "Rycerza"! Nieudolność ta ujawniła się osobliwie w okresie nawału korespondencji noworocznej: Czytelnicy, ci najgorliwsi, mieli z nami wiele przykrości... Niech im ta dobra Matka jak najhojniej nagrodzić to raczy l

Kalendarza, niestety, dostarczać już nie możemy: wyczerpany zupełnie. Jeśli u hurtowników gdzieś zbywa, prosimy o rychłe odesłanie go nam na nasz koszt.

Prosimy o wyraźne pisanie adresów, zwłaszcza nazwisk: bardzo wiele drogiego czasu zabiera nam mozolne sylabizowanie...

Ofiary na Msze święte nie są włączane do ofiar na "Rycerza" gdyż nie mogąc odprawić wszystkich u nas w Niepokalanowie, gdzie jest tylko dwóch kapłanów, odsyłamy je gdzie indziej, biorąc wszakże odpowiedzialność za ich odprawienie. Gdy kwota złożona jest zbyt drobna jeszcze uzupełniać ją musimy...

Dnia 22 marca, jako w dzień poświęcony Matce Bożej Bolesnej, odprawi się w kapliczce naszej w Niepokalanowie Msza św. w intencji zmarłych Dobrodziejów i Czytelników "Rycerza". O godz. 6 - rano, gdyż potem wre już praca.