Okładka
Drukuj

Od wydawnictwa

Najmocniej przepraszamy Szan. Czytelników za opóźnienia w załatwianiu korespondencji. Nawał spraw w okresie noworocznym jest tak olbrzymi że mimo pracy usilnej - wiele -jeszcze przykrych opóźnień zachodzi... Prosimy łaskawie wyrozumieć i zainteresowanym to wytłumaczyć.

Tym sumiennym prenumeratorom, którzy zawiadomili nas, że redukując wydatki w roku nowym, postanowili odmówić sobie nawet "Rycerza" donosimy uprzejmie, że takiego powodu nie uznajemy, gdyż "Rycerz Niepokalanej" od początku swego istnienia rozsyłany bywa w tysiącach egzemplarzy zupełnie bezpłatnie tym, co korzystać z niego pragną, a uiścić nawet tak niskiej prenumeraty nie mogą. Wstrzymujemy wysyłkę jedynie w wyjątkowych- wypadkach, gdy staje się prawdopodobnem, że "Rycerza" posyłanego nikt nie czyta: wtedy bowiem marnuje się grosz ofiarny tych szlachetnych serc, które ofiarami prowadzenie takiej samarytańskiej działalności nam umożliwiają. Albo gdy lękamy się, by nie wkradły się jakie nadużycia, co między ludźmi zdarzyć się może...