Okładka
Drukuj
OD WYDAWNICTWA

Nakład "Rycerza Niepokalanej " sięga obecnie 120,000 egzemplarzy, a zamówienia nowe wciąż napływają - ku serdecznej radości naszej, bo Niepokalana coraz więcej serc zdobywa! Niech Ona sama gorliwym szerzycielom Jej pisemka nagrodzić raczy! Niekiedy w załatwianiu opóźniamy się nieco: prosimy wyrozumieć! Numery: styczniowy i lutowy b. r. zupełnie już wyczerpane, a dodrukować nie można dla braku zapasowych maszyn.

Niepokalanów rozbudowuje się dalej. Kapliczka, znacznie większa, już na ukończeniu. Myślimy o domu mieszkalnym w kształcie. podkowy, o drugiej pracowni, o osobnej redakcji, montowni maszyn, warsztatach, a przedewszystkiem o INTERNACIE czyli MAŁEM SEMINARJUM - wszystko budować zamierzamy sposobem ubogim, owszem najuboższym, czysto franciszkańskim. Ilu pracom podołamy już w tym roku, Niepokalana raczy wiedzieć. Nie chcemy więcej, aniżeli Ona zamierza. Ale i mniej... też nam nie wolno. Niechże nas tedy łaskawie wspiera, sposobami, które Ona jedna zna, bo W obecnych warunkach - ledwo planować potrafimy...

We wszelkiej korespondencji do nas nadsyłanej prosimy koniecznie podawać również adres własny. A przy zmianach adresu -także adres dotychczasowy. Bez tego, niczego u nas doszukacie nie można i tracimy wiele czasu bezpożytecznie.

Co o "Rycerzu" lub Niepokalanowie gdzie drukują, prosimy łaskawie przesyłać, bo nie wszystkie pisma do nas przychodzą. Za trud i koszt: Niepokalana zapłaci.