Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Prosimy o zaznaczanie zawsze na blankietach czekowych lub przekazach na jaki cel wysyła się pieniądze. Krótka notatka ponad cyframi nie ulega żadnej opłacie.

W razie nieotrzymania "Rycerza" w pierwszych dniach miesiąca, prosimy o zareklamowanie na poczcie. Jeżeli na poczcie nie będzie, o napisanie do Administracji Rycerza. Na pocztówce albo liście otwartym z krótkiem zawiadomieniem o nieotrzymaniu "Rycerza" znaczka się nie nalepia.

Tym wszystkim, którzy zechcą w tym miesiącu poświęconym Matce Bożej zjednać dla Jej "Rycerza" nowych czytelników ślemy serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłać".