Okładka
Drukuj
OD WYDAWNICTWA

Kto pragnie, aby Niepokalana stała się Królową każdego
serca, niechaj wszędzie jak tylko może szerzy Jej "Rycerza". "
- Ile kosztuje prenumerata?
- Ile kto dać chce i może.
- Co oznacza "cena egzemplarza 15 groszy", albo "prenumerata roczna 1 zł. 50 gr."?
- Oznacza pewną "normę" ponad którą przesłane kwoty
wpisujemy na listę ofiar.
- Więc i mniej przesłać można?
- Owszem, ile kto może, a nawet zupełnie bezpłatnie! posyłamy tym, którzy nie są w stanie nic przesłać.
- A więc każdy może otrzymywać "Rycerza Niepokalanej" j bez względu na to czy ubogi, czy zamożny, byleby tylko chciał z niego korzystać?
- Tak jest; to jest,- bowiem celem "Rycerza Niepokalanej":
podbić umysły i serca wszystkich bez wyjątku dla najmiłościwszej Niepokalanej!..
- Czy może Wydawnictwo "Rycerza" ma jakie fundusze
albo otrzymuje subsydja?
- Nie, ale całym kapitałem, to Opatrzność Boża, z której Niepokalana przez dobrodziejów, Swych miłośników, daje potrzebne sumy. Dlatego też przyjmujemy ofiary.
Niech więc każdy stale czytuje "Rycerza Niepokalanej" i wedle sił wszędzie zdobywa coraz nowych Czytelników.