Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Za życzenia noworoczne, które wielu Szan. Czytelników przesłało "Rycerzowi" z okazji Nowego Roku składamy na tem miejscu serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłać".

Przepraszamy najmocniej zwłaszcza Sz. Czytelników z Zagranicy, że numer styczniowy otrzymali z grubem opóźnieniem, ale nie przewidywaliśmy, iż napływ nowych Prenumeratorów będzie tak wielki, że nakład 15,000 egz. nie wystarczy "na pierwszy ogień". A jednak tak było. To też zaraz wyszedł 2-gi i 3-ci nakład. Numer lutowy zaokrąglamy wobec tego do 20,000 egz. - Cześć Niepokalanej, że raczy posługiwać się tak skromnym pisemkiem.

Prosimy o zaznaczanie pokrótce na czekach i przekazach na jaki cel pieniądze się wysyła.