Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

W razie nie otrzymania numeru prosimy o doniesienie. Listu otwartego z napisem "reklamacja" się nie opłaca. Kto nie może płacić niech da znać o tem. Ci zaś, którym nie przysługuje gratisowe przesyłanie, ani bezpłatne, jeżeli zaległej należytości nie przeszlą, nie będą mogli otrzymać następnego numeru. Dopłat nie żądamy.