Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Numer wrześniowy, mimo nakładu 10,500 egz., już całkiem wyczerpany, dlatego podnosimy obecnie nakład do 11,500 egz.

Rozumiemy dobrze słuszne racje, podawane przez tych, którzy nie mają wyczerpanych już numerów, ale co począć kiedy ich nie ma.

Będziemy się starali, by jak najprędzej przy pomocy Niepokalanej nabyć steoretypię, a wtedy niedomaganie to ustanie, bo łatwiej będzie sporządzić drugie wydanie, ale obecnie najmocniej przepraszamy, lecz trudno.

Niech Niepokalana wszystkim za gorliwość w szerzeniu Swego "Rycerza" jaknajhojniej nagrodzi.