Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa.

Przy pisaniu do nas na czekach można tylko wypełnić odwrotną stronę środkowej części z napisem "Dowód wpłaty". Co bowiem się pisze na odwrotnej stronie "Dowodu wpisu", to do nas nie dochodzi.

Prosimy o krótkie zaznaczanie na przekazach i czekach na jaki cel śle się pieniądze.

W związku z reformą waluty zaokrąglamy cenę "Rycerza" w groszach. Prenumerata nie ulega zmianie.