Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Przy końcu bieżącego miesiąca ukaże się po raz pierwszy "Kalendarz Rycerza Niepokalanej". Posiada on sporo ilustracji i artystycznie wykonaną winietkę na okładce. Dołączony też będzie do niego duży "Kalendarz ścienny". Przy większych ilościach Kalendarzy książkowych prześlemy ścienne w osobnym opakowaniu. Po kalendarze można się zgłaszać tan: gdzie się pobiera "Rycerza".

Prosimy zamieszczać korespondencję jedynie na środkowej części czeków, bo tą tylko otrzymujemy.

W numerze październikowym w dodrukowanych 500 egz. zaszła pomyłka, tak w podaniu stronic jak też w ich rozmieszczaniu. Podane są porządkowe strony - 204, 215, 206, 210, 213, 214, 207, 211, a dobrze rozmieszczone strony przypadają w porządku: 204, 215. 205, 207, 213, 214. 210, 211.

W razie nie otrzymania "Rycerza" do 10 dni miesiąca, prosimy natychmiast o zawiadomienie na pocztówce lub w liście otwartym z napisem: "Reklamacja gazetowa" zamiast znaczka pocztowego.

Niepokalana po prostu z niczego wzbudziła Wydawnictwo Swojego "Rycerza" i za pośrednictwem kochających to Jej dzieło dusz coraz bardziej je rozwija. Działalność Wydawnictwa jest jednak jeszcze bardzo szczupła w stosunku do zadania Milicji Niepokalanej. Pragniemy więc pójść znowu o jeden krok naprzód t. j. rozwinąć silniej Wydawnictwo przeznaczając dochód na utrzymanie biednych, a zdolniejszych studentów z rozmaitych stron Polski w Zakładzie OO. Franciszkanów we Lwowie. Wielu z nich stanie na stopniach ołtarza, by jako gorliwi Niepokalanej Rycerze poświęcić całe swoje życie dla zbawienia i uświęcenia dusz przez Niepokalaną. Kto zaś z nich tej łaski nie dostąpi, nauczy się pracować, chociaż we świecie, dla szczęścia bliźnich przez Niepokalaną.