Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Numerem niniejszym kończy "Rycerz Niepokalanej" pierwsze trzechlecie swego istnienia. Nakład jego do tego czasu przekroczył już 12.000 egz. Zaś ruch administracyjny przedstawia się następująco:

Wpłynęło w roku: 1922 1923 1924
do 23. XI.
Razem
Przekazów 296 506 665 1,467
czeków 437 813 1.402 2,652
korespondencji 423 725 1.775 2,923
Razem 1,156 2,044 3,842 7,042

Cześć za to wszystko Niepokalanej!

Wszystkim, którzy tak gorliwie przyczynili się do szerzenia "Rycerza Niepokalanej", zyskiwali coraz nowych Czytelników, pośredniczyli przez pobieranie "Rycerza" hurtownie, składali hojnie ofiary, podawali adresy dla przesłania numerów okazowych, jakoteż panu Naczelnikowi i Panom Urzędnikom Poczty za gorliwą, nieraz graniczącą z poświęceniem pracę dla Niepokalanej "Rycerza", składamy na tem miejscu serdeczne przez Niepokalaną, Bóg zapłać.

Corocznie, dopokąd "Rycerz" będzie wychodził odprawiać się też będzie w dzień Niepokalanego Poczęcia Msza św. za Dobrodziejów "Rycerza".

Czeki załączamy wszystkim, bo brak nam czasu na oddzielenie tych ze Szan. Czytelników, którzy już wpłacili na rok 1925. Najmocniej wiec przepraszamy ich i prosimy o zachowanie czeku na inny raz.

Prosimy o zaznaczanie na czekach, czy przekazach, na jaki cel przeznaczone są przesłane pieniądze; za krótkie zaznaczenie na czeku, znaczka się nie nalepia.

Numer listopadowy mimo nakładu 12,000 już zupełnie wyczerpany; służyć więc nim już nie możemy.