Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Sam papier na nakład jednego numeru "Rycerza" kosztował jeszcze w początku sierpnia do 2.000.000 Mp.!...

Od 1 września odlicza P. K. O. z każdej przesłanej nam sumy 500 Mp. za manipulacje; prosimy więc o dołączanie tej kwoty do wysyłanych nam pieniędzy.

Numer marcowy i kwietniowy już wyczerpany, prosimy więc tych, którzy pobierają "Rycerza" w większej ilości na rozsprzedanie i jeszcze mają te numery, o ich łaskawe zwrócenie, bo nowi Czytelnicy bardzo nieraz o nie proszą. - To samo tyczy się numeru styczniowego i marcowego z 1922 r.

Na pytania donosimy, że medaliki ślemy bezpłatnie; kosztują zaś po 1.000 Mp.