Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Już zwyczajne gazety kosztują 1.500 Mp., więc i "Rycerz" powinienby conajmniej tyleż kosztować, ale ze względów poprzednio podanych, t. j. by uprzystępnić "Rycerza" wszystkim, pozostawiamy podnoszenie ceny, możności i dobrej woli Sz. Czytelników.

Zaległych z zapłatą prosimy bardzo o rychłe przesłanie pieniędzy, bo wskutek spadku marki, za te same pieniądze później wysłane mniej można kupić, a papier i przybory drukarskie bezustannie drożeją. Dla uniknięcia kosztów można, z braku naszego blankietu P. K. O., nabyć blankiet na poczcie (za 20 Mp.) i wysłać na nasze konto Nº 150.283.

W razie nie otrzymania "Rycerza" w 3 pierwszych dniach miesiąca należy upomnieć się o niego na poczcie; gdy to nie pomoże zawiadomić nas w liście otwartym z napisem: "Reklamacja". Na taki list znaczka pocztowego się nie nalepia.

"Bezpłatne" numery wysyłamy tym, których nie stać na zapłacenie. Nikt jednak niema prawa zachować sobie taki numer na własność, ale po przeczytaniu powinien coprędzej podać lub posłać go zupełnie bezpłatnie komu innemu, ten zaś znowu drugiemu i t. d.

Prosimy też o przysłanie adresów do krewnych i znajomych, tak w kraju jak i zagranicą, byśmy mogli posłać im okazowy numer "Rycerza".