Okładka
Drukuj

Na "Rycerza Niepokalanej" złożyli Mp.:

Dzieci z 4 klasy szkoły powszechnej w Kopciowszczyźnie: Marcin Kowalewski 100, Jan Waszkiewicz 100, Zygmunt Ulej 100, Michał Szoka 80, Oleś Korotkiewicz 100, Michał Siemiński 100. Emilja Kuklewska 100, Władek Kozłowicki 100, Pela Ulej 160, Jan Chąckiewicz 160, Olga Bowsiuk 30, Mania Dajnowicz 100, Andrzej Byczek 25, Józef Rynkiewicz 130, Kazik Rynkiewicz 100, Wiara Łąmaszewicz 100, Józef Skołysz 100, Władek Warenik 120, Bolek Kowalewski 100, Aleksy Deniszczyk 100, Stanisław Popko 100, Helenka, Reginka i Czesiu Jasinowscy 1000, Antoś Sieniczuk 40, Adam żur 100, Jan Minkiewicz 100, Olga Cabienko 100, Piotr Szeszluk 120, Antoni Byczek 30, Malwina Szoka 100, Stefan Szyszko 100, Wacław Klimowicz 100, Adulek Waszkiewicz 100, Staś Dziodko 100, Nadzieja Byczek 200, Stasia Kiszycka ] 100, Felek Kiszycki 100, Emilja Kiszycka 100, Stanisław Korowczyk 100, Michał Lipiński 50, Fela Szyszko 100, Stasia Waszkiewicz 100, Antoś Marculewicz 200, Alfons Marculewicz 200; Bronisław Szubźda 240, Władek Szyszko 100, Józef Etel 100, Walerja Kowalewska 100, Bronek Xowokolski 100, żenią Byczek 100, Mikołaj Zajko 65, Olga Etel 40, Mania Waszkiewicz 120, Witold Kozłowicki 90, Michał Sidorowicz 100, Jania Kozłowieka 100, Bronek Jaroszewicz 120, Józef Krukowski 140, Stanisław Bielski 100, Edward Obuszko 110 i Teresa Kostrzewska 1000. Razem: 8.080 Mkp. N. 5.000, N. N. (z Poznania) 1.000, Basiówna W. 2.400, U , Chociej J. 800, Ks. Choiński L. 800, Ciupkówna H. 400, Ks. Gronwald T. 2.300, S. Grabowska Z. 400, Jankowska H. 2.000, Jelónkowa 400, Koneczna B. 800, Konstanty J. 500, Kozaczka A. 400, Ks. Krupiński J. 400, Ks. Kuksiewicz Fr. 1.300, Kś. Kuryłowicz B. 3.800, Lisowska H. 800, Ks. Łozowski B. 800, Mą- kora L. 800, Mochowa L. 500, Nowakowska M. 400, Nowiak St. 300, Ochrona S. M. 300, Ks. Olszewski L. 800.

(c. d. n.)

Łaskawym Ofiarodawcom niech Niepokalana, zwłaszcza w ostatniej godzinie, wynagrodzi.