Okładka
Drukuj
Od Wydawnictwa.

Wszystkich, którzy pobierają "Rycerza" w większej ilości i nie płacą z góry, upraszamy o przesyłanie pieniędzy możliwie co miesiąc.

Co do zaległych rachunków powtarzamy, że ścisłych obliczeń nie prowadzimy i przyjmujemy uiszczenia wedle możliwości i życzenia wpłacających.

Rękopisów redakcja, wedle ogólnie przyjętego zwyczaju, nie zwraca, chociażby się nie nadawały do druku.

Prosimy o wyraźne dodawanie przy adresowaniu "Administracja" (lub Redakcja) "Rycerza Niepokalanej."

Numery "BEZPŁATNE" dołączamy także hurtownikom z prośbą o puszczenie ich w obieg.

Dowiadujemy się, że apostołowie fałszu obchodzą domy wciskając mieszkańcom przewrotne pisma; czemuby i gorliwsi z Przyjaciół "Rycerza" nie mieli czynić w podobny sposób?

Za Ofiarodawców "Rycerza" odprawiać się będzie, dopokąd "Rycerz" będzie wychodził Msza Św. w święto Niepokalanego Poczęcia.

Na "Rycerza Niepokalanej" złożyli Mp.:

N. N. 10.000, N.N. 10.000, N. N. 4.000, A. M. 100, Ks. Bagiński H. 1.100, Bobak A. 10.000, Dobija F. 1.600, Funek J. 50.000, Głowacka R. 5.000, Ks. Gronwald T. 3.800, Iwanowska A. 5.000, Jurkiewicz 1.700, Kurek J. 3.800, Ks. Kruzer T. 800, Kaczyńska M. 5.000, Lewek J. 1.000, Mieszczyńska A. 2.300, Rożnowska M. 7.000, Ks. Skarżyński Z. 800, Smolarkiewicz W. 400, Śliwa St. 1.800, Tetera M, 400, Ks. Widlam F. 800, Walczakowa Z. 300, Warejko W. 600, Związek Stow. Młodz. Pol. 3.300, Zarzecka J. 2.000

Łaskawym Ofiarodawcom niech Niepokalana, zwłaszcza w ostatniej godzinie, wynagrodzi.