Okładka
Drukuj
OD WYDAWNICTWA

Papier i materjał drukarski znowu grubo podrożał i grozi jeszcze większą zwyżka. Wedle tych cen numer "Rycerza" powinienby kosztować do 1.500 Mp. Nie podnosimy jednak narazie ceny prenumeraty, spuszczając się jak- od początku naszego wydawnictwa na Opatrzność Bożą przez Niepokalaną.

Zaznaczamy tu znowu, że tym,, którzy naprawdę niemogą uiścić prenumeraty, przesyłamy numer "bezpłatny". Nikt niema prawa zatrzymać sobie tego numeru na własność, ale bez zwłoki go przeczytać i zaraz innym podać. Zasobniejszych zaś prosimy, by jedynie z miłości ku Niepokalanej i dla tylu dusz współbraci wspomagali nadal Jej "Rycerza."

Chętnie też przyjmujemy wiadomości, tyczące w jakikolwiek sposób Niebieską naszą Królowę, jak dzieje Jej cudownych obrazów, nawrócenia, łaski.

Podziękowanie

Wysyłam 20.000 Mp. na fundusz prasowy "Rycerza", jako gorące "podziękowanie Niepokalanej za cudowną pomoc w różnych zawiłych sprawach."

Lwów 8 czerwca 1923 r.

Ludwika Kozłowska.