Ojciec św. przy radjo
Drukuj

Ojciec św. mógł, po raz pierwszy od chwili osiąścia w Watykanie, uczestniczyć przez radjo w uroczystości kościelnej, odbywającej się poza granicami Rzymu mian. w założenia i poświęceniu przez arcybiskupa medjolańskiego, kardynała Tosiego, kamienia węgielnego pod gmach seminarjum duchownego w mieście Yarese.

Seminarjum to będzie nosiło imię Ojca św. i powstaje na pamiątkę pięćdziesięciolecia kapłaństwa Piusa XI, aby w mieście rodzinnem Papieża uwiecznić jego imię.

Podczas uroczystości, która miała przebieg poniosły, kardynał Tosi wygłosił obszerną mowę, a nad kazalnicą zawieszono mikrofon radjowego przyrządu nadawczego, gdyż Ojciec święty wyraził życzenie wysłuchania mowy kardynała, z którym łączą go węzły przyjaźni jeszcze z czasów, gdy Pius XI piastował stanowisko dyrektora medjolańskiej bibljoteki "Ambrosiana".

Arcybiskup, nawiązawszy mowę do tego, że przypadł mu zaszczyt przemawiania w obecności Ojca św., zaznaczył postępy techniki nowoczesnej, dzięki którym "więzień watykański" może wysłuchać bez przeszkody mowy wygłoszonej w swem mieście rodzinnem.

Następnie przypomniał wielkie zamiłowanie Ojca św. do studjów naukowych, w zakresie filozofji i teologji, w których kształcić się będą przyszli wychowańcy seminarjum.

Wkrótce po wygłoszeniu mowy kardynała, gdy jeszcze odbywał się ostatni akt poświęcenia kamienia, z Watykanu nadeszła depesza, zawierająca podziękowanie Papieskie.