Odwołanie nawróconego
Drukuj

"Głos Narodu" zamieszcza następujące odwołanie:

W mojej przeszłości wolnomyślno-socjalistycznej zdarzało mi się nieraz atakować słowem i pismem Kościół katolicki. Najjaskrawszym tego przykładem są stronice 150-1[...] w książce p. t. "Socjal-litwactwo w Polce", wydanej pod pseudonimem W. Sedecki. Dzisiaj, gdy Chrystus Pan raczył w nieskończonem swem miłosierdziu otworzyć me zaślepione fałszywą wiedzą oczy na Swą boską prawdę, uważam za obowiązek sumienia wyrazić swe publiczne ubolewanie z powodu tych smutnych występów, które mogły na manowce wyprowadzić dusze chrześcijańskie. Oby Bóg raczył na zawsze zatrzeć samo wspomnienie grzesznej mojej przeszłości.

Licząc na łaskawe umieszczenie tych kilku słów w pańskim poczytnym organie, upraszając zarazem inne pisma katolickie o przedruk, pozostaję z głębokiem poważaniem.

Juljan Unszlicht

Changis- St. Jean (Francja), 18. X. 1925 r.