Odnowienie ślubów jasnogórskich
Drukuj

18 listopada 1945 r. odbył się w Poznaniu Zjazd Katolickiej Młodzieży Akademickiej. W kościele farnym, w obecności J. Em. Ks. Kardynała Augusta Hlonda młodzież ta odnowiła ślubowania jasnogórskie z 1936 r. Po homilii o Kościele Chrystusowym, wygłoszonej przez Księdza Prymasa, akademicy odmówili wspólnie modlitwę o panowanie Chrystusa nad Polską. Rezultatem Zjazdu była rezolucja, będąca wymownym wyrazem Wiary i Ojczyzny naszej młodzieży.

"Zebrani - brzmi rezolucja - na Zjeździe Poznańskim reprezentanci polskiej katolickiej młodzieży akademickiej, pomnąc na ślubowania złożone Królowej Korony Polskiej - Patronce Młodzieży Akademickiej - na Jasnej Górze w 1936 roku, pragną nakreślić wytyczne swej pracy tak, aby zobowiązania przyjęte wtedy mogły być obecnie najpełniej zrealizowane...

Młodzież akademicka w obliczu tylko co zakończonej wojny, w obliczu milionów ofiar ludzkich, ruin kultury i cywilizacji stwierdza, że bezwzględnie konieczne jest oparcie polityki na zasadach chrześcijańskich - zasadach sprawiedliwości, prawdy i szczerości. Czyni to, gdyż stosunek do polityki nie może być i nie jest dla niej obojętny. Zgodnie z tym stwierdzeniem katolicka młodzież akademicka zabiera - w myśl demokratycznej zasady wolności słowa i opinii - głos w sprawie niektórych aktualnych problemów natury ogólnopaństwowej:

a) młodzież akademicka wyraża głęboką radość z racji powrotu do Polski prastarych ziem słowiańskich na Zachodzie i zwraca się do duchowieństwa z prośbą o wzmożenie pracy duszpasterskiej na tych terenach.

b) katolicka młodzież akademicka stwierdza jasno, że Kościół katolicki może istnieć, oraz swobodnie i owocnie pełnić swe posłannictwo tylko w łączności ze swą Głową - Papieżem.

c) katolicka młodzież akademicka stwierdza, że tylko małżeństwo katolickie może zagwarantować rodzinie - tej podstawowej komórce społecznej - konieczną trwałość. Trwała zaś rodzina, oraz pochodzący stąd wysoki przyrost naturalny - to warunki bytu i rozwoju Narodu, to źródło jego prężności i potęgi".

Postawa katolickiej młodzieży akademickiej znajdzie bratni oddźwięk w całej młodzieży polskiej i będzie twórczym zaczynem pod budowę katolickiej Polski.