Od Wydawnictwa
Drukuj

[okładka, s. II]Uprzejmie wyjaśniamy, Że wszystkie sprawy wydawnicze i klasztorne załatwia nadal normalnie Administracja "Rycerza Niepokalanej" w Niepokalanowie. Tam należy zwracać się z odnowieniem prenumeraty, poprawką lub zmianą adresu na "Rycerza", zamówieniem książek, Mszy św. itp. Dotychczasowe nasze czeki Nr 1-220 PKO w Warszawie i Nr 1-1.734 PKO w Warszawie są ważne i można się nimi posługiwać.