Rycerz Niepokalanej - Listopad 1951
RN 11/1951
321 Do świętości przez Niepokalaną
Rycerz Niepokalanej

pel do świętości idzie nie tylko z La Salette ale z każdego miejsca maryjnego. Kieruje się zarówno do zakonników, jak i do ludzi żyjących w świecie.

324 Szczęście Najświętszej Rodziny
Wanda Łakowiczówna

W domku Ich było jak w świątyni. Taka cisza i skupiona radość Bożej chwalby. Spokój, płynący z rezygnacji ziemskich posiadań i aspiracji, z zaufania złożonego wyłącznie w ręce Boże.

326 Fragmenty
Ancilla

Pragnę powiedzieć głośno to, co wiele kobiet myśli po cichu. Po omacku szukałam tego, czego bezwiednie, być może, i Wy szukacie...

334 Liliową drogą
O. Bernard od Matki Bożej

Maryja stanęła na przedzie ogromnego orszaku świętych w pochodzie dziejowym Kościoła jako dziewica Niepokalana, Matka nienaruszona, Matka Najczystsza!

335 Kościół wiejski
ks. T. Bogucki T.J.

Wiersz.

338 O Sakramentach
S. M. Renata

Bierzmowanie.

341 Długie wieczory u Pszczołów
Sąsiad Pszczoły

Niedawno mieszkałem na wsi N., ale już dużo słyszałem o Pszczole. Wybrałem się wreszcie któregoś wieczoru do nich.

343 Szlachetne zdrowie
M. O.

Specjalną uwagę chciałam zwrócić na zdrowie osobom młodym, które lekkomyślnie marnotrawią ten cenny dar Boży, narażając nawet swe życie.

344 Znaczenie narodzin Chrystus

Kiedy święcimy Boże Narodzenie, pamiątkę przyjścia na świat małego Jezusa w betlejemskiej stajence, rzadko zadajemy sobie pytanie: co robi Święta Rodzina w najbliższych dniach po Narodzeniu?

349 Medalik Niepokalanej
A. P.

W dniu, kiedy ukląkłem, by ofiarować się Niepokalanej i prosiłem, "aby mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła", nałożyłem na piersi Jej Cudowny Medalik. Nie rozstaję się z nim od tej chwili.

350 Świętych obcowanie
Ida Kopecka

Jakże pocieszającym jest dla nas artykuł wiary o Świętych Obcowaniu! Poucza nas o wzajemnym stosunku Kościoła - wiernych na ziemi - z duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

351 Maryja wobec dusz czyśćcowych
Św. Alfons Liguori

Maryja pociesza biedne dusze. Maryja wyswobadza dusze czyśćcowe.