Od Wydawnictwa.
Drukuj

Donosimy, że Kalendarz "Rycerza Niepokalanej" na rok 1928 już jest w druku i ukaże się zappewne z końcem września. Będzie mieścił w sobie, oprócz zajmującej treści wielu pięknych ilustracyj jeszcze cały szereg widoków z pracy nad "Rycerzem Niepokalanej". Cena pozostanie nadal 50 groszy.

PROSIMY 1) o zaznaczenie na czekach i przekazach na jaki cel wysyła się pieniądze,

2) o padawanie przy zmianie adresu także adresu poprzedniego:

3) o wyraźne pisanie adresów zwrotnych

Kto może, niechaj i więcej egzemplarzy zamówi, a potem rozsprzedaje innym we fabryce, w biurze po wsi, pod kościołem itd. (za pozwoleniem ks. Proboszcza).

Dowiadujemy się, ze apostołowie fałszu obchodzą domy wciskając mieszkańcom przewrotne pisma; czemu by i gorliwsi z Przyjaciół "Rycerza" nie mieli uczynić w podobny sposób? By im w tem dopomóc, chętnie wyślemy na żądanie dowolną ilość różnych egzemplarzy "Rycerza" z lat minionych.

Do numeru obecnego załączamy odezwy i czeki nasze.

NA ZAPYTANIE NASZE, DOTYCZĄCE ODPUSTÓW I ŁASK, UDZIELONYCH CZŁONKOM MILICJI NIEPOKALANEJ, OTRZYMALIŚMY ODPOWIEDŹ Z RZYMU, ŻE ODPOWIEDNIE DRUKI WŁAŚNIE SIĘ PRZYGOTOWUJĄ, GDY JE OTRZYMAMY, PODZIELIMY SIĘ WSZYSTKIEM Z CZYTELNIKAMI NASZYMI

Wydawnictwo