Od Wydawnictwa
Drukuj

Ponieważ cała BUDOWA BARAKÓW na pomieszczenie Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej" odbywa się jeszcze do tej pory w tartaku, a dopiero po ukończenia robót wszystko do Teresina przewiezionem zostanie tedy WIDOKÓW Z BUDOWY jeszcze tym razem nie podajemy, a tylko wśród dalszego tekstu pomieszczamy trzy zdjęcia fotograficzne ze skromnej uroczystości POŚWIĘCENIA FIGURY NIEPOKALANEJ na terenie, gdzie stanie Wydawnictwo.

Łaskawym ofiarodawcom POSYŁAMY KARTECZKI z zaznaczeniem kwoty, jaka do naszych rąk doszła.

Prócz tego za wszystkich ofiarodawców bierzemy co dnia WE MSZY ŚW. MEMENTO i zasyłamy modły, by Bóg łaskawy za przyczyną Niepokalanej im to nagradzał.

KALENDARZE już rozsyłamy.


Poświęcenie figury Niepokalanej w Teresinie

Rycina ta przedstawia:

Poświęcenie figury Niepokalanej w Teresinie na kraju terenu przeznaczonego pod Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej". W głębi po bokach wioczny teren, gdzie stanie Wydawnictwo


Po poświęceniu figury Niepokalanej w Teresinie

Po poświęceniu figury Niepokalanej w Teresinie.


U stóp Niepokalanej w Teresinie

Dziatwa okoliczna u stóp Niepokalanej w Teresinie.