Od Wydawnictwa
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Kto pragnie, aby Niepokalana stała się Królową każdego serca, niechaj wszędzie jak tylko może szerzy Jej "Rycerza".

- Ile kosztuje prenumerata?

- Ile kto dać chce i może.

- Co oznacza "cena egzemplarza 15 groszy", albo "prenumerata roczna 1 zł. 50 gr."?

- Oznacza pewną "normę" ponad którą przesłane kwoty wpisujemy na listę ofiar.

- Więc i mniej przesłać można?

- Owszem, ile kto może, a nawet zupełnie bezpłatnie posyłamy tym, którzy nie są w stanie nic przesłać.

- A więc każdy może otrzymywać "Rycerza Niepokalanej" bez względu na to czy ubogi, czy zamożny, byleby tylko chciał z niego korzystać?

- Tak jest; to jest, - bowiem celem "Rycerza Niepokalanej": podbić umysły i serca wszystkich bez wyjątku dla najmiłościwszej Niepokalanej!..

- Czy może Wydawnictwo "Rycerza" ma jakie fundusze, albo otrzymuje subsydja?

- Nie, ale całym kapitałem, to Opatrzność Boża, z której Niepokalana przez dobrodziejów, Swych miłośników, daje potrzebne sumy. Dlatego też przyjmujemy ofiary.

Niech więc każdy stale czytuje "Rycerza Niepokalanej" wedle sił wszędzie zdobywa coraz nowych Czytelników.