Od Wydawnictwa
Drukuj

Od Wydawnictwa.

Numer niniejszy zamyka 4-ty rok życia "Rycerza Niepokalanej". Ile dusz pociągnęła Niepokalana przez niego do Siebie, ilu duszom dała pokój i szczęście - nie wiemy. Niemało jednak otrzymaliśmy listów, w których piszący z jaknajwiększą wdzięcznością dziękowali za "Rycerza", oświadczając, że odtąd pragną oddać się całkowicie Niepokalanej, zapalać wszędzie miłość i budzić ufność ku Niej i szerzyć Jej "Rycerza", a zarazem wyznawali, że przekonali się, iż nic poza Bogiem szczęścia nie da. - Cześć Jej na wieki.

Ileż jeszcze złego w naszej Ojczyźnie!!.. Czyż możemy na to patrzeć obojętnie? Zło się szerzy, zaraża miasta i wioski i truje zwłaszcza młodzież.

Któż temu zaradzi?

Niepokalana.

Niech tylko Ona dotrze do biednych z cnoty odartych dusz, niech Ona owładnie sercami, a zmieni się oblicze ziemi. My więc w tym okresie noworocznym, okresie reklam czasopismowych postaramy się dołożyć wszelkich starań, by ilość nadkładu znowu się podwoiła, jak w zeszłym nowym roku, a raczej powiększyła jaknajwiecej, bo cóż znaczy obecny nakład 25,000 egz. na 25,000,000 dusz, które mogłyby z niego korzystać.

Nasze jednak wysiłki nie wiele zrobią. Wy Sz. Czytelnicy więcej zrobić możecie. Dlatego prosimy, by każdy z Sz. Czytelników postarał się o ile będzie mógł dla miłości Niepokalanej:

1) zjednać conajmniej jednego nowego Czytelnika, a najwięcej tylu ile mu miłość ku Królowej Niepokalanej i troska o uszczęśliwienie dusz podyktuje.

2) załączone karteczki reklamowe rozdać lub posłać pocztą i w odleglejsze jeszcze okolice do znajomych, krewnych i przyjaciół z prośbą, by sami Rycerza zaprenumerowali i innych do tego zachęcali;

3) ułatwić nabywanie Rycerza innym zbierając zamówienia i przesyłając adresy nowych prenumeratorów wraz z wpłatą do Administracji "Rycerza";

4) zapośredniczyć w prenumerowaniu zamawiając Rycerza w większej ilości i rozprzedając go potem innym. Do każdych zamówionych 10 egz. dodajemy bezpłatnie 1, do 100 dodajemy 15, do 1000, 200 egz.