Od Wydawnictwa
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Prosimy:

1) o wyraźne podawanie adresów i zawiadamianie w razie zmiany adresu, bo nieraz poczta zwraca numery z napisem "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się bez podania adresu". Za nie dochodzenie "Rycerza" z tego powodu odpowiadać nie możemy.

2) o zaznaczanie zawsze pokrótce na jaki cel wysyła się pieniądze. Takie zaznaczenie nawet na odcinku czekowym nie podlega opłacie.

Jezus, św. Franciszek, sw. Katarzyna
Oto Święty najbardziej zjednoczony z Mojem Boskiem Sercem