Od Wydawnictwa
Drukuj

Cenę pojedynczego numeru podwyższamy tylko do ceny dzienników t. j. 60 Mp., chociaż one przeważnie zawierają 1 arkusz i nie potrzebują spinania ani obcięcia, a "Rycerz" składa się z 1½ arkusza i wymaga kosztów na zapłacenie introligatora. Ceny prenumeraty natomiast nie podwyższamy, gdyż brak osobnego numeru na miesiąc wrzesień wyrównuje dopłatę.

Ci, którzy datkami chcieliby nam dopomódz, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mkp., ogłaszamy poniżej, prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Ur. Niep. Pocz. N. M. P. Msza św.

Prosimy: 1) o zaznaczanie na czekach i przekazach na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem "reklamacja" wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Czytelników i Dobrodziejów.

Przy hurtownem zamówieniu (najmniej 10 egz.) dajemy 10% opustu, uiszczamy go dodatkowemi numerami.

Na nakład "Rycerza Niepokalanej" złożyli Mkp.:

N. N. 500, N. N. 200, N. N. 300, N. N. 3000, N. N. 1000, N. N. 500, N. N. 330, N. N. 200, A. F. 2000, Ks. Pr. E. Bartoszewicz 25 dol. am., Ks. Bogdan 120, Ks. J. Bogucki 3125, Ks. P. Borycki 270, Br. Brzyski 620, M. Buczkiewicz 500, M. Cygan 620, Ks. W. Cyman 10 dol. am., Ks. Czesław (prow. OO. Kapuc.) 1000, Fr. Dobija 340, W. Dołęgowski 120, Ks. R. Godziński 1000, Ks. L. lwańczuk 620, Ks. H. Jaczewski 240, R. Janik 200, Ks. B. Janowicz 120, M. Kaczyńska 830, Ks. Kaszubowski 1620, M. Knycz 1000, P. Kosinowa 5000, A. Kurpielówna 120, S. B. Lemańska 4000, Ks. J. Lubecki 300, A. Ładyżyńska 1000, M. Michalik 200, Ks. Fr. Niedbał 620, Wł. Niechciałkowski 1000, A. Ożarowska 100, Wł. Pełka 830, M. Skoratowicz 100, J. Surowiecz 120, Ks. Fr. Śliwa 620, Ks. J. Tobolak 1000, A. Więcłowa 120, M. Wyrwicz 400, A. Wyrwiczówna 600, S. Wysocki 1000, Antoni W. 600, Żurawska 400.

Za łaskawe ofiary składamy przez Niepokalaną "Bóg zapłać".