Od Wydawnictwa.

"Rycerz Niepokalanej" został przeniesiony do Grodna; prosimy więc naszych Czytelników, by zechcieli łaskawie skierować korespondencję wedle nowego adresu: Administracja "Rycerza niepokalanej" O O. Franciszkanie, Grodno.

Ceny papieru i druku znowu nadzwyczaj się podniosły. Aby więc sprostać tak trudnym warunkom wydawniczym, postanowiliśmy nabyć, za wszelką cenę, czcionki drukarskie, a jeżeliby się dało, to i maszynę drukarską. Wiemy, że na to trzeba obecnie milionów, ale ufni w Opairzność Bożą zwracamy się do Czcicieli Niepokalane;, kochających zbłąkanych współbraci, by Jej "Rycerzowi" zechcieli przyjść łaskawie z pomocą. Czytelnicy z krajów o wysokiej walucie drobnym nawet datkiem wiele dopomóc mogą. "Rycerz Niepokalanej" powstał jedynie z ofiarności i na niej aż dotąd się wspiera, bo 80 Mk. od numeru, to obecnie kwota zbyt nikła, by mogła wystarczyć. - Wszystkim Ofiarodawcom niech Niepokalana sowicie wynagrodzi, zwłaszcza w godzinie śmierci. Jak długo "Rycerz" będzie wychodził, będzie się też za nich odprawiała corocznie Msza św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

Prosimy również o szerzenie "Rycerza Niepokalanej", bo zazwyczaj wrogowie szczęścia dusz ludzkich z gorliwością o wiele większą i poświęceniem szerzą złe i niemoralne piśmidła, niż synowie Boży i dzieci Niepokalanej Marji, dobre druki. Czemuż nie miałoby się dziać odwrotnie? Tych zaś co pragną rozpowszechniać "Rycerza Niepokalanej" zawiadamiamy, że dla ułatwienia kolportażu dajemy począwszy od obecnego numeru przy zamówieniu (czy nabyciu)

ponad 10 egz. 10% opustu

ponad 50 egz. 15% opustu

ponad 100 egz. 20% opustu

NA NAKŁAD "RYCERZU NIEPOKALANEJ" ZŁOŻYLI Mkp.:

N. N. 5OOO, N. N. 2500, N. N. 1500, N. N 500, Ks. Błasik K. 330, Ks. Bogucki J. 1000, Czajkowska P. 140, Dobosz E. 380, Filipek J 130, P.P. Franciszkanki (Kraków) 5000 Górkiewicz M. 600, Gwóźdź S. 450, Jachymiak W. 200, Jańdziów Wł. 200. Jarecka 180, Kielar T. 1000, Król M. 220, Kurek J. 760, Lewicka A. 1000, Lipińska A. 180, Mikoła Z. 700, Mikówna W. 760. Nowakowski A. 500. Olszewski Wł. 3000, Poczopko B. 880, Reis L. 380, Sekurówna K. 170, Ks. Siemieński A. 300, Ks. Śliwa St. 700, Sobański J. 100, Stasiak St. 950, Stopka A. 500, Szyszka J. 263, Teplówna M. 700,

Za łaskawe ofiary składamy serdecznie przez Niepokalaną "Bóg zapłać!".