Od Wydawnictwa
Drukuj

Numerów styczniowego i marcowego, o które przyjaciele "Rycerza" wciąż jeszcze się dopominają, niestety już nie posiadamy; są one już całkiem wyczerpane.

Wobec ciągle wzrastającej drożyzny nie mógłby "Rycerz" utrzymać się mimo licznych ofiar, dlatego też zmuszeni jesteśmy podnieść jego cenę do 40 Mk. za egz. (kwartalnie 120). Oczywiście, nie wystarczy to do pokrycia kosztów, ale w Opatrzności Bożej przez Niepokalaną ufamy, że i ofiary wedle potrzeby popłyną.

Niedawno obchodził świat katolicki 700-letnią rocznicę założenia III Zakonu św. Franciszka. Przy tej okazji odbył się pierwszy kongres światowy tercjarski w Rzymie i liczne kongresy pomniejsze. Pisma katolickie zwróciły szczególną uwagę na potężny ruch organizacyjny pomiędzy tercjarzami, więc i my otworzyliśmy w poprzednim numerze osobny dział, by ruch ten bliżej śledzić i przedstawiać Czytelnikom jego ducha.

Ci, którzy datkami chcieliby nam dopomóc, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mk. ogłaszamy poniżej; prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Ur. Niep. Pocz. NMP Msza św.

Prosimy: 1) o zaznaczenie na czekach i przekazach, na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem: "reklamacja" wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Czytelników i Dobrodziejów.

Przy hurtownym zamówieniu (najmniej 10 egz.) dajemy 10% opustu, uiszczamy go dodatkowemi numerami.