Od Wydawnictwa.
Drukuj

Mimo bardzo ciężkich warunków wydawniczych w naszych czasach, przy pomocy Niepokalanej, dobiega Jej "Rycerz" obecnym numerem do połowy roku swego istnienia. Prosimy więc P. T. Prenumeratorów, którzy na pierwsze półrocze uiścili przedpłatę, by zechcieli wcześnie prenumeratę odnowić - dla ułatwienia załączamy czek P. K. O. Drożyzna zamiast zmniejszać się, wzrasta bezustannie i tak np.: ostatni numer (majowy) pochłonął przeszło 160.000 Mp. I to tylko z powodu taniej kupionego papieru, gdyż przeciwnie cena jego doszłaby do 180.000 Mp: Należałoby więc podnieść numer do jakich 60 Mp. czego jednak nie czynimy, by wszystkim uprzystępnić korzystanie z Rycerza i aby skuteczniej przeciwdziałać tej powodzi pism i broszur protestanckich sprzedawanych w cenach bardzo niskich lub też rozrzucanych bezpłatnie, a czerpiących swe pokrycie w grubych dolarach protestantów, zwłaszcza, amerykańskich (na ten cel i jemu podobnie uchwalili oni 1.320.000.000 dolarów t. j. 5.280.000.000.000 Mp. - pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt miljardów !!!) I my więc na ofiarność P. T. Czytelników dla dobrej sprawy liczyć raczej wolimy, ufni w Opatrzność i opiekę Niepokalanej. Ci. którzy datkami chcieliby nam dopomóc, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mkp. ogłaszamy poniżej;

prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Ur. Niep. Pocz. N. M. P. Msza św.

Prosimy: 1) o zaznaczanie na czekach i przekazach, na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem "reklamacja wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Prenumeratorow i Dobrodziejów.

Przy hurtownem zamówieniu (najmniej 10 egz.) dajemy 10% opustu. Uiszczamy go dodatkowemi numerami.

Na nakład "Rycerza Niepokalanej" złożyli Mkp.:

N. N. 1000, N. N. 600, N. N. 200, N. N. 2700, N. N. 1000, N. N. 1000, N. N. 500, N. N. 300, N. N. 500, N. N. 500, Błachut Katarzyna 195, Bogdalska Antonina 1000, Ciszewski T. 220 Franciszek Seweryn 260, SS. Felcjanki 500, Gadowska Marjanna 200, Górecka 500, O. Honorat Hendrix (z Danji 1000, Hmitko Janina 100, Jurkiewicz Anna 500, Koluch Anna 200, Dr. Kostkiewicz 300, Ks. N. Kowalewski 220, Ks. Krzeszka Stan. 220, L. K. 1000, Majder Daniela 800, Maślanka Anastazja 300, Mączkowski Jan 220, Masiowska 500, Nowak Teresa 300, Opitz Halina 720, Pawlak Jan 1000, Ks. Polański 500. Pensjonat PP. Klarysek 500, Ks. Puciłowski 720, Różański Jan 500, z Radomia 580, Sebastjanko Andrzej 500, Siwicka Marja 220, Ks. Swill Antoni 220, Świeczówna Regina 300, Ks. Tolfasiński P. 720, Wojtasiński M. 200, Ks. Wiśniewski 720, Ks. Wydotowski M. 130, Ks. Węsicz Fr. 160, Zarząd Szkoły im. św. Andrzeja 1000.