Objawienie się Najśw. Marji Panny

We wsi Stajach, powiecie Rawa Ruska, dzieci pasące gęsi, w dniu 13 czerwca 1924 r. zobaczyły Najświętszą Marję Pannę, unoszącą się ponad olchą w lasku, należącym do p. Heleny Białoskórskiej tuż obok wsi. Widzenie to powtarzało się dzieciom aż do dnia 16 czerwca 1924. W dniu tym zeszło się kilkanaście kobiet starszych i dzieci na miejsce objawienia, wskazane przez dzieci. Z obecnych tylko 14-letnia dziewczynka zobaczyła Najświętszą Marję Pannę w postaci Niepokalanego Poczęcia. Najświętsza Panna Marja poleciła owej dziewczynce modlić się o odwrócenie kar, jak również oznajmiła, że się znowu w najbliższy piątek okaże. Wieść o objawieniu się N. P. M. rozeszła się lotem błyskawicy. Przybyło na miejsce objawienia tysiące pielgrzymów. Najświętsza Marja Panna ukazuje się w tym dniu tutejszemu wieśniakowi, Józefowi Dorowskietnu, który widzenie stwierdza przysięgą. Niedługo później, bo około 25 czerwca 1924 okazuje się N. P. M. w postaci Niepokalanego Poczęcia wieśniakowi ze wsi Korczowa, Maksymowi Leszczukowi. Tenże pod przysięgą zeznaje, iż widzi Najświętszą Marję w tej samej postaci codziennie i w wielkiej jasności. Mimo zimy, do dziś dnia odbywają się pielgrzymki na miejsce objawienia i kilkudziesięciu osobom okazuje się N. P. M. w postaci Niep. Poczęcia. Pewna kobieta z Potylicza cierpiała od dwóch lat, gdy wszelkie lekarstwa zawiodły, usłyszawszy o cudownem objawieniu się udała do Staju i tu została cudownie uzdrowiona. Również syn jej, cierpiący od kilku lat na gruźlicę, krwotok, został w tym samym dniu cudownie uleczony, co oboje stwierdzają przysięgą. Z tejże wsi wieśniak, cierpiący na reumatyzm, został również uzdrowiony, co taksamo stwierdza przysięgą. Wieśniak z Osłobuża, Michał Starodół zeznaje pod przysięgą, iż opisać nie jest w stanie cudownego widzenia Najśw. Marji Panny. Kobieta z tejże wsi Osłobuż Anna Jarosz, zeznaje pod przysięgą, iż widzi Matkę Boską w postaci Niepokalanego Poczęcia. Dziewczyna 12-letnia z tejże wsi Osłobuż zeznaje pod przysięgą, iż widzi Matkę Boską, trzymającą na lewej ręce dzieciątko Jezus otoczone jasnością. W dzień Narodzenia Najśw. Marji P. Józef Darowski zeznaje pod przysięgą, iż widział Najśw. Marję Pannę w postaci Niepokalanego Poczęcia, otoczoną licznymi chórami Aniołów. Taksamo, gdy w październiku 1924 r. śpiewano Różaniec, Najśw. Marja Panna błogosławiła śpiewających Różaniec św.

I tak dużo widzeń powtarza się po dzień dzisiejszy, co niżej podpisami stwierdzają.

Staje, dnia 10 grudnia 1924,

Franciszek Wojtowicz, Karol Legeżyński, Ludwik Legeżyński, Mikołaj Senetra, Józef Legeżyński.

Urząd parafjalny obrz. łać. w Machnówku ad. Bełz: 2 stycznia 1925 r.

(Chociaż władza kościelna jeszcze nic w tej sprawie nie orzekła i musimy zaczekać z wydaniem ostatecznego sądu, to jednak sam wypadek ma sporo cech rzeczywistości. Przyp. Red.)