OBIETNICE
Drukuj

uczynione według świadectwa Błogosławionej Małgorzaty Marji przez Pana Jezusa Czcicielom Jego Najświętszego Serca.


1. Dam im wszystkie łaski potrzebne im w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.

4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.

6. Grzesznicy znajdą w mem Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwemi.

8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.

9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których "obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.

10. Kapłanom dam moc zmiękczenia serc najzatwar-dzialszych.

11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Serca mego Boskiego, będą w Niem zapisane i na zawsze w Niem pozostaną.

12. Z nadmiaru miłosierdzia Serca mego obiecuję ci, że miłość Serca tego wszechmocna wszystkim przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunji Św., da łaskę pokuty ostatecznej: że nie umrą w stanie niełaski, ani bez Sakramentów św. i że to Serce moje stanie się dla nich bezpieczną w godzinę śmierci ucieczką.