O Przenajświętsza...

O Przenajświętsza, pociesz serce moje
I serca wszystkich, co cierpią i płaczą:
Niech nędza nasza wzruszy Serce Twoje,
Odmień, ach odmień tę dolę tułaczą!

O Przenajświętsza, Matko ukochana,
Dodaj nam mocy do krzyża dźwigania!
Wszak Tyś za Matkę pod krzyżem nam dana
W czas męki Syna - w czas Jego konania.

O Przenajświętsza, o Niepokalana!
Osłoń nas płaszczem przemożnej opieki.
Niech cała ludzkość będzie Ci oddana
Teraz i zawsze i przez wszystkie wieki!