NOWY GENERAŁ OO. FRANCISZKANÓW
Drukuj

Korespondent "Głosu Narodu" Polaccofilo pisze do tejże gazety z Rzymu pod datą 8 czerwca:

OO. Franciszkanie, stróże dwu wspaniałych grobów: św. Franciszka w Assyżu, oraz św. Antoniego w Padwie, zjechali się w tym tygodniu do Rzymu ze wszystkich ston świata (dwóch Ojców przybyło z Krakowa), celem wyboru nowego Generała. W wielkiej auli Międzynarodowego Kollegjum Serafickiego przy Via S. Teodoro, Kardynał Merry del Val, protektor Zakonu, zainaugurował zebranie przemówieniem łacińskiem, w którem, wychwalając niewygasłą i świetną tradycję serafickiej familji, podniósł zasługi ustępującego Generała O. Tavani’ego, położone około odrodzenia duchowego Zakonu, oraz jego pomocników; przemówienie zaś zakończył życzeniem na cześć trwałego i owocnego istnienia Zakonu.

Po nabożeństwie, został wybrany prawie jednogłośnie na Przełożonego generalnego O. Alfons Orlich, prowincjał z Padwy. Nowy Generał urodził się w Cherso (niedaleko Fiume); w młodym wieku uzyskał doktorat teologji na uniwersytecie we Fryburgu; potem został wysłany po Padwy i na tej sławnej wszechnicy doktoryzował się w literaturze i filozofii. Przez kilka lat redagował czasopismo perjodyczne "Messaggero", które było organem bazyliki św. Antoniego. Potem był profesorem w kollegjach zakonu w Prowincji Weneckiej; na zlecenie swoich przełożonych otworzył historyczny kościół Frari w Wenecji, powracający na nowo do Zakonu. Przed dwoma miesiącami jednomyślnie został mianowany Prowincjałem w Padwie. Liczy obecnie 37 lat.