NOWINA!
Drukuj

Czytelnicy "Rycerza Niepokalanej" już od grudnia ub, roku napotykają w każdym numerze miesięcznika tego pełne apostolskiego ducha i ojcowskiego ciepła Błogosławieństwa Arcypasterzy Ojczyzny naszej dla "Rycerza" i jego gorliwych zwolenników, a w styczniowym numerze napotkali ponadto - ku wielkiej zapewne swej radości - Błogosławieństwo samego Ojca św.

I nie ukończył się jeszcze ten jasny szereg Błogosławieństw, a oto już nowina inna, od tamtych wszystkich większą i donioślejsza:

Ojciec św. mocą od Chrystusa otrzymaną, na powadze świętych Apostołów Piotra i Pawła wsparty, raczył łaskawie zatwierdzić i wielkiemi odpustami ubogacić Milicję Niepokalanej, której "Rycerz" jest prasowym organem.

Czem jest Milicja - wiemy wszyscy dobrze. Prawie zawsze pod koniec "Rycerza" umieszczony był program Milicji Niepokalanej wraz z aktem poświęcenia. Niewielu było i jest takich Czytelników "Rycerza", którzyby z miesiąca na miesiąc pismo to czytając, nie zapałali żądzą zupełnego oddania się Niepokalanej i pracowania nad ratowaniem dusz nieśmiertelnych, które giną... Niewielu. Toż liczy obecnie Milicja ok. 80,000 członków. Tyle dusz Niepokalanej gorąco służy, tyle serc Jej bezbrzeżnie zaufało i oddało się na własność, tyle piersi Medalik Cudowny przyozdabia i umacnia i chroni, tyle ust codziennie aktem strzelistym wzywa miłosierdzia nad grzesznikami!

Liczne te rzesze, które porywem szlachetnych serc do Milicji się już pozaciągały i te bez porównania liczniejsze, które się jeszcze zaciągną - będą się odtąd znajdować pod osobliwszą opieką Matki Katolickiego Kościoła i staną się uczestnikami licznych łask duchowych i odpustów.

Jakie to odpusty i łaski?

Dopiero w następnych numerach "Rycerza" wejdziemy w szczegóły: wpierw bowiem sprawę tak wielką sami całkowicie ogarnąć musimy i odpowiednie poczynić przygotowania. Narazie tylko zaznaczymy, że: Odpustu zupełnego będzie mógł zyskać każdy członek Milicji Niepokalanej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marji Panny, w dzień wstąpienia do Milicji, w godzinę śmierci i prócz tego raz w miesiącu w dniu dowolnie obranym. Odpustu 300 dni za pewne akty strzeliste i modlitewki. Odpustu 100 dni za każdy uczynek gorliwości - Kapłani należący do Milicji obdarzeni są niezwykłemi władzami dla pożytku wiernych.

Tyle zwiastujemy na razie, by się już teraz weseliły serca Wasze, jako nasze się weselą. I błogosławiły Niepokalaną, bo dobra i można jest!

Wydawnictwo