Nowe uzdrowienia w Lurd
Drukuj

Ostatni numer tygodnika wydawanego w Lurd przez duchowieństwo Bazyliki przynosi wiadomości o dwóch wypadkach uzdrowienia. Pierwszy z nich został uznany przez Biuro Badań Lekarskich za nadzwyczajny, drugi urzędowo nie został jeszcze uznany, wszakże wart jest zanotowania.

Pierwszy dotyczy niejakiego Ferdynanda Legrand, młodzieńca, który cieszył się dobrem zdrowiem, póki nie został ranny w lewą nogę na polowaniu; część nogi trzeba było amputować. Mimo to stosowanie aparatu pozwalało mu nawet pracować fizycznie. Od roku 1932 Legrand zapadł na zdrowiu: pojawiły się bóle koło miejsca amputacji, które rozszerzyły się niemal na całe ciało. Kiedy w r. 1933 chory został umieszczony w szpitalu w Clermont, uległ paraliżowi prawej ręki i obydwóch nóg; stan jego zdrowia gwałtownie się pogorszył, ponieważ i serce zostało zaatakowane. Cierpiał straszne bóle; jedynymi środkami którymi go podtrzymywano, były morfina, kamfora i narkotyki, utrzymujące działalność serca.

We wrześniu 1934 r. lekarze stwierdzili zupełne unieruchomienie i możliwość przebywania tylko w pozycji leżącej. Dnia 10 września chory przybył do Lurd, gdzie został umieszczony w szpitalu N. Marji Panny. Dnia 11 września, kiedy doktorzy Clement i Decrette, którzy go dotychczas leczyli, przyszli swego pacjenta odwiedzić, zastali go zupełnie zdrowym. Zdumienie lekarzy było tak wielkie, że przez kilka minut nie mogli wprost wymówić słowa. Biuro Badań Lekarskich stwierdziło uzdrowienie, lecz dopiero w roku bieżącym orzekło urzędowo, że uzdrowienie powyższe nie może być przypisane siłom naturalnym.

Drugi wypadek dotyczy Włocha, Resasco Annibale z Genewy, młodzieńca cierpiącego na gruźlicę. Przybył on z pielgrzymką liguryjską do Lurd w r. 1933 w stanie zupełnego osłabienia; lekarze uznali jego stan za tak ciężki, że przeciwni byli jego podróży do Lurd. Dnia 11 września wrócił z Lurd, czując się znacznie lepiej, bez dręczącej go stale gorączki. W klinice św. Marcina w Genui, gdzie dotychczas leczył się, uznano go za zdrowego i stwierdzono, że ex-gruźlikowi przybyło na wadze 16 kg.

Zbadany w Biurze Badań Lekarskich w Lurd w ostatnich dniach, został uznany za zupełnie zdrowego, jednak Biuro powyższe urzędowego orzeczenia nie wydało co do materii cudowności uzdrowienia, zważywszy, że dawny chory ulegał wstrząsom nerwowym. Dowodzi to wielkiej ostrożności przy stwierdzaniu uzdrowień. Jednak mając na uwadze, że wiedza lekarska okazała się bezsilną wobec choroby pacjenta, zaś raptowna poprawa zdrowia nastąpiła po pielgrzymce do Lurd, można przypisywać ten wypadek cudownej interwencji Opatrzności.