Nowe placówki Milicji Niepokalanej
Drukuj

Kanoniczna erekcja Milicji Niepokalanej w Sadagura (Rumunja). Milicja Niepokalanej w parafji Sadagura, licząca obecnie około 200-tu członków, otrzymała niedawno kanoniczną erekcję, której akt zamieszczamy poniżej:

EPISCOPIA CATOLICA
DE IASSI
No. 126 (Ad Nrum 4/935).

Reverende Domine,

Precibus Tuis annuentes, libenter concedimus facultatem, ut in Tua paroecia Sadagura Pia Associatio dicta "MILITIA MARIAE IMMACULATAE" inducatur et canonice erigatur et Romanae aggregetur per stationem centralem in Niepokalanów (Polonia); perbene sperantes, per eiusmodi Piam Militiam multas animas a vitiis praeservatum iri, alias autem novos in vita spirituali progressus facturas esse.

Salve et vale.

(-) † Michael Robu
Episcopus Iass.

W tłumaczeniu na język polski brzmi:

Wielebny Księże,

Przychylając się do Twojej prośby, chętnie udzielamy pozwolenia na założenie i kanoniczną erekcję pobożnego Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej oraz na agregację do Prymarji rzymskiej przez pośrednictwo centrali w Niepokalanowie (Polska); spodziewając się, iż pobożna Milicja uchroni wiele dusz od błędów, innym zaś dopomoże do rozwoju w nich życia duchowego.

Bądź zdrów i żegnaj!

(-) † Michał Robu
biskup w Jassach.

KANONICZNA EREKCJA M. I. w PARAFJI WISTKA

Powiadamia nas Ks. Proboszcz Pietkiewicz o powstaniu nowego ogniska M. I. w parafji Wistka, diec. włocławska, dołączając następujący dokument J. E. Ordynarjusza.

Włocławek, dnia 1 lipca 1935 r.

Do
Centrali Milicji Niepokalanej
w Niepokalanowie

Dnia 1 lipca 1935 r. erygowałem przy parafjalnym kościele w Wistce Milicję Marji Niepokalanej, wyznaczając na jej moderatora czyli protektora miejscowego proboszcza ks. Wiktora Pietkiewicza.

Proszę uprzejmie o agregację Milicji Niepokalanej w Wistce do jej Prima Primaria.

(-) † Karol Mieczysław
biskup włocławski