Nowe modlitwy odpustowe
Drukuj

Ojciec św., Pius XI "brewem" z dn. 9 lipca 1928 r. zatwierdził nową modlitwę i wezwanie ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Patronki misyj katolickich i nadał odpusty za ich odmawianie.

Modlitwa: O św. Tereso od Dzieciątka Jezus, któraś przez swe zasługi została ogłoszona Patronką Misyj Katolickich na całym świecie, pomnij na twe ziemskie gorące pragnienia zatknięcia Krzyża Chrystusowego na krańcach ziemi i głoszenia Ewangelji św. aż do skończenia wieków i wspomagaj, prosimy cię, wedle swej obietnicy, kapłanów, misjonarzy i cały Kościół św.

300 dni odpustu za każdorazowe nabożne odmówienie tej modlitwy, Wszyscy natomiast, co ją odmawiać będą codziennie przez cały miesiąc, mogą raz na miesiąc dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłemi warunkami.

Westchnienie: O św. Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Misyj, módl się za nami!

100 dni odpustu za każdorazowe odmówienie tego westchnienia.