Nieco o najświeższych nawróceniach w Anglji i Ameryce.

W ostatnich czasach znów zwróciły na siebie uwagę pewne nawrócenia na katolicyzm w Anglji i w Stanach Zjednoczonych. W Edynburgu przyjęty został do Kościoła katolickiego Edmund Taylor Whittaker, profesor matematyki i dziekan wydziału filozoficznego na uniwersytecie edynburskim, były prezydent Towarzystwa Matematycznego i królewski astronom Irlandji. A w Indjanopolis nawrócił się miljoner Edwin Showera z Bloomington, który był niegdyś jednym z przywódców masonerji w Stanach Indjana.

Kardynał O" Connel ma zwyczaj udzielać co rocznie w katedrze Bostońskiej Sakramentu Bierzmowania nawróconym w ostatnim roku. W ostatnich latach liczba ich wynosiła za każdym razem przeciętnie około tysiąca osób. Dzień ten ma wyjątkowe znaczenie także dla pewnej liczby niekatolików, ponieważ w czasie tej uroczystości katedra jest przeznaczona wyłącznie dla przystępujących do Bierzmowania oraz dla ich niekatolickich krewnych i przyjaciół. W tym roku z powodu bardzo licznych zgłoszeń musiano dwukrotnie urządzać uroczystość, -raz dla mężczyzn a drugi raz dla kobiet. Ilość uczestników ceremnji wynosiła około czterech tysięcy.

Nawrócony Anglik, obecnie Ks. Ronald Knox, wyraził się, że teraźniejsze zamieszanie w anglikańskim kościele państwowym, spowoduje wzmożenie się liczby nawróceń.