Nieco o Lurd
Drukuj

Po szczegółowych badaniach związku lekarzy w Lurd uznano stanowczo za cudowne 20 uzdrowień z pośród licznych, które miały miejsce zeszłego roku w tem miejscu.

W Londynie miał niedawno pewien protestant odczyt o Lurd, w którym usiłował wykazać, że zdarzenia tam zaszłe należy uznać za czysty zabobon. Obecny przy tem pewien angielski Jezuita zbił podniesione przeciwko Kościołowi zarzuty i powołał się na świadectwo 600 lekarzy, którzy w roku ubiegłym zwiedzili Lurd i orzekli, że wielu z uzdrowień nie można wyjaśnić naturalną drogą lekarską. Na sali znajdował się przypadkiem jeden ze wspomnianych 600 lekarzy, dr. J. J. Sherry i oświadczył, że szczególnie dwa wypadki badał starannie w Lurd. Jeden: próchnienie stosu pacierzowego, drugi: puchnięcie okostej - w obu wypadkach wyleczenie sztuką ludzką było absolutnie niemożliwe, a jednak w obu nastąpiło natychmiastowe zupełne uzdrowienie.

Mowa d-ra Sherry w obronie Lurd wywarła na protestanckiem zebraniu niezwykły skutek.


Nie masz ani na ziemi ani a niebie żadnej istoty, któraby mogła otrzymać dla nas biednych grzeszników tyle łask ile ta najmiłościwsza obronicielka

Św. Alfons Liguori