Nawoływanie pastora do odmawiania różańca
Drukuj

Dr. James A. Beebe, prezes protestanckiego Kollegjum Allegheny, poleca kościołowi protestanckiemu przyjęcie różańca jako modlitwy. Przemawiając do studentów Kollegjum wyraził się dr. Beebe, że modlitwa protestancka upadła wskutek braku regularnego rozmyślania. Mówił, że katolicki różaniec przedstawia rzeczywiste obrazy, które ducha zatrzymują na rozmyślaniu i podał projekt, jak wprowadzić modlitwę różańcową z korzyścią dla kościołów niekatolickich.


Szczęśliwy, kto wśród tej nędzy zwraca się często do Pocieszycielki świata, Ucieczki grzeszników, Matki Boga; szczęśliwy, kto Jej pobożnie wzywa i do Niej się modli!

Św. Alfons Liguori