"Najświętsza Panna a Eucharystja"
Drukuj

oto główny temat Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego W Australji.

Jak wiadomo na miejsce najbliższego, t. j. tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego wyznaczone zostało miasto Sydney w Australji. Przygotowania czynią się tam już wielkie. W samem Sydney wybudowana będzie własna katolicka radjowa stacja nadawcza. Na wszystkich kościołach całego lądu australijskiego wywieszone zostaną wkrótce wielkie afisze o Kongresie, oraz wydana zostanie w olbrzymiej ilości egzemplarzy odpowiednia książeczka informacyjna. Dla uczestników Kongresu przewidziane są specjalne karty wstępu i znaczki. Oprócz tego wybity zostanie medal pamiątkowy, który z jednej strony będzię miał wizerunek Papieża, a z drugiej obrazek, przedstawiający kościół katedralny Najśw. Panny Marji w stolicy Australji. Na pokrycie kosztów katolicy sydneyowscy zebrali już pięć tysięcy funtów szterlingów. Z publicznej kwesty spodziewany jest wpływ stu tysięcy funtów, t. j. ok. 4.330.000 naszych złotych. Za główny przedmiot Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Sydney Ojciec św. wybrał temat "Najświętsza Panna - a Eucharystja".

Kongres otwarty będzie w czwartek dn. 6 września r. b., a zamknięty uroczystą procesją w niedzielę 9-go tegoż miesiąca. Program przewiduje 15 zgromadzeń międzynarodowych, prócz wielkiej liczby zebrań grup narodowych, których uczestnicy obradować będą w różnych językach, jak: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, oraz w najrozmaitszych tubylczych językach wysp oceanu Spokojnego.


Błogosławieni, którzy Cię znają, Matko Najśw.! Znać bowiem Ciebie, to tyle co poznać drogę do życia nieśmiertelnego, a głosić Twe cnoty jest to samo, co wstąpić na ścieżkę zbawienia.

Św. Bonawentura.